Warmtebeelden van uw woning

Twee bouwkundestudentes van de Hanzehogeschool Groningen hebben afgelopen winter warmtescans gemaakt bij een aantal woningen uit de jaren 80 en 90 in de gemeente Westerkwartier. Op basis van het beeldmateriaal hebben zij de bewoners aangegeven waar de belangrijkste warmtelekken zijn en hoe deze aangepakt kunnen worden. Tijdens een bijeenkomst in het CCZ te Zuidhorn hebben zij hun bevindingen gedeeld met belangstellenden. Een mooi stageproject dat de studenten met een dikke voldoende hebben afgesloten!

De Woonweter heeft nu zelf een warmtebeeldcamera aangeschaft en de wooncoaches reizen door het Westerkwartier voor het maken van warmtebeelden. De kosten van een warmtescan + rapport bedragen slechts 30 euro. Een belangrijke voorwaarde voor een goede scan is een temperatuurverschil tussen binnen en buiten van minstens 10 graden. Heeft u belangstelling voor warmtebeelden van uw woning, laat het dan weten via westerkwartier@woonweter.nl. Er is momenteel een wachtlijst, dus misschien dat uw woning pas volgend winterseizoen aan de beurt komt.

Tags: